Jeśli myślimy o prawniku, zwykle najczęściej do głowy przychodzi nam od razu adwokat. To w końcu on najczęściej stawia się przed sądem, by zaprezentować sprawę swoich klientów. Niewiele osób wie jednak, że zawód adwokata jest pokrewny do zawodu radcy prawnego. Czym więc różnią się właśnie te dwa fachy?

Warto od razu wspomnieć o tym, że adwokaci często wykonują również zadania, którymi zajmują się m.in. doradcy podatkowi. Jeśli jednak chodzi o radców prawnych, mają oni w pewien sposób ograniczone swoje pole działania. Przy tym mogą zajmować się prawem pracy i świadczyć usługi właśnie w tej dziedzinie, czego nie wolno adwokatom. Jeśli chodzi o procesy karne, jeszcze do 1 lipca 2015 radcy prawni mogli pełnić funkcję obrońców swoich klientów. Brali wtedy udział w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Dziś jednak taką możliwość mają jedynie adwokaci. Co zaskakuje, często nawet doświadczeni prawnicy nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, czym różnią się od siebie te dwie dziedziny. Podział jest bowiem dość sztuczny i wiele osób dąży do tego, by połączyć oba zawody w jednej korporacji. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że według przepisów radca prawny nie może być obrońcą, jeśli chodzi o sprawy karne. Mógłby bowiem nie być do końca rzetelny, bo działałby dla swojego pracodawcy. Adwokaci nie są natomiast nikomu podporządkowani, także mogą prawidłowo oceniać różne sytuacje i wykazują się obiektywizmem.

Obecnie jednak niemalże każda kancelaria adwokacka zrzesza w sobie zarówno adwokatów, jak i radców prawnych. To bardzo podobne zawody, które różnią się od siebie czymś bardzo niewielkim.

CategoryAkty prawne
© 2021 mojmielec.pl