PEIRCE definiuje jako symbol każdy znak związany ze swoim przedmiotem na zasadzie konwencji. Podczas gdy indeks odnosi się do własnego przedmiotu na podstawie przyczynowości fizycznej, a znak ikoniczny na podstawie własnych cech charakterystycznych (podobieństwa), symbol ,,jest znakiem odnoszącym się do przedmiotu, który denotuje, na podstawie prawa, zwykle skojarzenia idei ogólnych.”

Symbole algebraiczne, logiczne czy chemiczne mają, według Peirce’a również aspekty ikoniczne, jako że ich forma reprezentuje formy logiczne; Żaden znak nie jest też wyłącznie symbolem, ikonem lub indeksem, lecz zawiera w różnych proporcjach, elementy wszystkich trzech typów.

CategoryBez kategorii

PEIRCE definiuje jako symbol każdy znak związany ze swoim przedmiotem na zasadzie konwencji. Podczas gdy indeks odnosi się do własnego przedmiotu na podstawie przyczynowości fizycznej, a znak ikoniczny na podstawie własnych cech charakterystycznych (podobieństwa), symbol ,,jest znakiem odnoszącym się do przedmiotu, który denotuje, na podstawie prawa, zwykle skojarzenia idei ogólnych.”

Symbole algebraiczne, logiczne czy chemiczne mają, według Peirce’a również aspekty ikoniczne, jako że ich forma reprezentuje formy logiczne; Żaden znak nie jest też wyłącznie symbolem, ikonem lub indeksem, lecz zawiera w różnych proporcjach, elementy wszystkich trzech typów.

CategoryBez kategorii
Write a comment:
© 2021 mojmielec.pl