Błąd intencji jest błędem romantycznym (niestety nie udało mi się ustalić co autorzy rozumieją tu jako romantyczny).

Croce – piękno jest udanym wyrazem intuicji, brzydota nieudanym; intuicja jest podstawowym faktem estetycznym. Odbiór historyczny dzieł się zmienia, wiec tylko dotarcie do pierwotnej intuicji autora (ergo: intencji) pozwala na właściwą interpretację. – Autorzy stwierdzają jednak, że dotarcie do intencji jest niemożliwe.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl