Każdy produkt znajdujący się na rynku przechodzi pewne etapy które tworzą tak zwany cykl życia produktu graficznie przedstawiony. Pierwszą fazą cyklu życia produktu jest jego wprowadzenie na rynek. Charakterystycznymi cechami tego etapu są: powolny wzrost sprzedaży, gdyż produkt nie jest jeszcze znany szerszemu ogółowi, a produkcja jest w fazie rozwoju. Kolejnym etapem jest faza wzrostu, w…

Produkt rzeczywisty składa się z produktu podstawowego wraz z dodatkowymi cechami wpływającymi na decyzję zakupu nabywcy. Wszystkie te dodatki pojawiły się w trakcie ewolucji całego produktu jako cechy wyróżniające kolejne modele. W przypadku samochodów mogą to być: systemy poprawiające bezpieczeństwo jazdy ABS, ESP, poduszki powietrzne, czy także komfort: klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów. Produkt dobrej marki,…

© 2021 mojmielec.pl