Kupując prezent dla najbliższej osoby nie należy kierować się ani modą, ani najnowszymi trendami. Na pewno widzieliśmy już sporo osób, które po otworzeniu pakunku z prezentem musiały udawać radość, jednak sprawny obserwator dostrzegłby nutę zażenowania. Dzieje się tak dlatego, że nie włożyliśmy w przygotowanie prezentu odpowiednio dużo wysiłku. A wystarczy odrobina fantazji i dobrej woli,…

Sprawna i skuteczna komunikacja mailingowa to potężne narzędzie nie tylko w dziedzinie PR i marketingu, ale to właśnie tam odgrywa ona kluczową rolę.

Najważniejszymi celami każdego przedsiębiorcy są: osiąganie w fazie wzrostu maksymalnego pułapu zbytu, a w stadium dojrzałości utrzymywanie produktu na rynku tak długo, dopóty jest to możliwe i opłacalne. Cykl życia produktu pokazuje, że każdy produkt czy usługa kiedyś musi odejść z rynku ustępując miejsca ofertom lepszym i nowocześniejszym. Dlatego zadaniem przedsiębiorstwa jest bieżąca analiza tendencji sprzedaży…

Marketing strategiczny także opiera swe założenia na potrzebach nabywców, ale uwzględnia dodatkowo analizę szans i zagrożeń wypływających ze środowiska w którym firma działa, czyli zmiany w systemie norm prawnych, systemie politycznym, obyczajach, świadomości ekologicznej. Przyczynami które doprowadziły do zapoczątkowania tej orientacji były gwałtowne zmiany w gospodarce światowej wywołane na początku lat siedemdziesiątych tak zwanym I kryzysem…

W Polsce marketing zaczął wyraźnie zaznaczać swoją obecność dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Brak wcześniejszego zainteresowania przedsiębiorców tym narzędziem rynkowym był spowodowany dominacją własności państwowej nad prywatną. Praktycznie nie istniała konkurencja a kierownicy i dyrektorzy firm państwowych nie byli zmuszeni do stosowania elementów działalności marketingowej. Marketing zrodził się więc jako wynik poszukiwań sposobu…

Po drugiej wojnie światowej gospodarka amerykańska zaczęła się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Ze względu na gwałtowny przyrost ludności i odbudowę powojennego świata popyt rósł bardzo szybko na prawie wszystkie towary. Zadaniem przedsiębiorstw było nadążanie za popytem. Na skutek tego czynnika powstawało więcej zakładów produkcyjnych, rosła konkurencja, zapełniały się magazyny. Aby pozbyć się nadwyżek produkcji…

Powstanie marketingu wywołały procesy rozwoju gospodarki rynkowej. Zmiany jakie się dokonywały zmuszały przedsiębiorców do szybkiego reagowania na nie i dostosowywania się do nowych warunków. Chociaż niektóre elementy marketingu były znane i stosowane już w starożytności jak na przykład stosowanie szyldów, które można traktować jako pierwowzór bilboardu lub reklamy w ogóle. Termin marketing i związana z…

© 2021 mojmielec.pl