Małe firmy są bardzo istotnym elementem polskiej gospodarki. Są źródłem dochodów dla państwa oraz lokalnych gmin, a także dają szansę na wzrost zatrudnienia i konkurencyjności polskich produktów na zagranicznych rynkach. Jednak sytuacja na rynku sprawia, że przedsiębiorstwa te muszą borykać się z wieloma problemami. Bardzo często ograniczają one ich rozwój, a nierzadko doprowadzają nawet do…

Zadłużenie ZUS-u nikogo już nie dziwi. Według statystyk w 2018 roku polskiemu państwu na wypłaty emerytur może zabraknąć aż 63 mld złotych.

© 2021 mojmielec.pl