Najważniejszymi celami każdego przedsiębiorcy są: osiąganie w fazie wzrostu maksymalnego pułapu zbytu, a w stadium dojrzałości utrzymywanie produktu na rynku tak długo, dopóty jest to możliwe i opłacalne.

Cykl życia produktu pokazuje, że każdy produkt czy usługa kiedyś musi odejść z rynku ustępując miejsca ofertom lepszym i nowocześniejszym. Dlatego zadaniem przedsiębiorstwa jest bieżąca analiza tendencji sprzedaży poszczególnych produktów oraz wychwytywanie i eliminowanie tych, które weszły w fazę spadku. Narzędziem wykorzystywanym do optymalizacji asortymentu przedsiębiorstwa jest analiza portfela (portfolio) produktów.

Analiza portfolio zajmuje się wszystkimi dobrami i usługami oferowanymi przez przedsiębiorstwo. Tworzy ramy dla zakwalifikowania każdego produktu do jednej z czterech grup: zagadkowych dzieci, gwiazd, dojnych krów lub psów

CategoryMarketing
© 2021 mojmielec.pl