Jednym z najczęściej powtarzanych zagadnień w językoznawstwie jest strukturalizm. Na niektórych strukturalizm języka jest pojęciem zupełnie abstrakcyjnym, natomiast dla osób zaznajomionych z tematem nie ma w tym nic skomplikowanego. Strukturalizm to w zasadzie teoria. Według teorii strukturalizmu, język jest zorganizowaną strukturą. Chodzi to oczywiści o zorganizowaną strukturę znaków, które są podstawowym kodem komunikacji miedzy ludźmi. A więc jest nie, jako system relacji. Za najważniejszego językoznawcę i prekursora strukturalizmu językowego uznaje się Ferdinanda de Saussure’a oraz w Polsce Jana Baudouina de Courtenaya. Tutaj pokiwa się kolejne zagadnienie językoznawcze, jakim jest semantyka, czyli nauka zajmująca się znaczeniem. Od dawna ludzie zastanawiali się skąd wzięły się nazwy pewnych rzeczy. Dlaczego krowa jest krowa, a nie krzesłem, a człowiek nie jest świnią. Od zarania dziejów człowiek zastanawiał się, dlaczego wygląda to tak, a nie inaczej. Skąd wzięły się takie określenia. Jest to jednak dziedzina, której nie da się dokładnie zgłębić. Powstają, więc coraz nowsze i bardziej zakręcone poglądy na ten temat. Wciąż jednak spora część osób próbuje dość do tego, co było początkiem. Powracając do strukturalizmu. Tutaj też spotykamy się z różnego rodzaju poglądami Sausser wyróżniał to, co oznaczone i to, co oznacza i uważał, że język jest złożony ze znaków. W rzeczywistości jego pogląd jest poprawny, ale gdyby dokładniej przyjrzeć się jego poglądom, można byłoby stwierdzić, że są dalekie od ideału. Trudno jednak znaleźć lepsze wytłumaczenia. Przecież język zmienia się, podlega wpływom, a nie stoi w miejscu. Aby zrozumieć jego działanie, strukturę i pewne istotne kwestie trzeba wielu lat nauki, zwłaszcza, jeśli zgłębiamy wiedze na temat obcego nam języka, którego nauka w zasadzie nigdy się nie kończy.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl