company-bgSwoistym zjawiskiem społecznym mającym wpływ na działanie firm jest ich odchodzenie od państwa prawnie opiekuńczego, co nie gwarantuje (jak kiedyś bywało) zbiorowego i indywidualnego bezpieczeństwa społecznego. Rośnie również rola akcjonariuszy w procesach zarządzania. Często ta grupa wywiera wpływ na definiowanie celów, strategię i sposób zarządzania danym przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie świadomość z tego, że zarówno zagrożenia jak i nadarzające się możliwości związane z takimi trendami w danym czasie i w danym otoczeniu przyrodniczym, jak miejscowo zróżnicowany niedobór surowców, rosnący koszt energii, wzrastający poziom zanieczyszczenia środowiska jak i wzrastająca rola rządów w działalności na rzecz ochrony środowiska. Obserwacja wyżej wymienionych czynników jest bardzo ważna z punktu widzenia danej firmy, gdyż mogą one tworzyć potencjalne bariery dla rozwoju lub ekspansji. Z drugiej zaś strony pojawiają się czynniki pozytywne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, np. tworzą się nowe rynki na produkty ekologiczne.