• Czy nam się to podoba, czy nie: z każdym dniem wyczerpują się światowe zasoby surowców kopalnych. Tylko poprzez ponowne wykorzystanie zużytych materiałów, będziemy w przyszłości w stanie nadal funkcjonować. Gospodarka o obiegu zamkniętym, z powodzeniem wdrażana w Europie Zachodniej, coraz śmielej pojawia się w Polsce.
  • Ministerstwo Rozwoju pracuje obecnie nad mapą drogową działań, które pomogą efektywnie i systemowo zastosować tę koncepcję w naszym kraju, przyznał podczas konferencji OEES On Tour “Surowce i Energia, a gospodarka w obiegu zamkniętym i niskoemisyjna” Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju.

Łukasz Sosnowski

Zespół ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Ministerstwo Rozwoju

Gospodarka w obiegu zamkniętym musi się opłacać, ponieważ surowce kopalne na świecie się wyczerpują, a ludność na świecie wzrasta, więc nie mamy innego wyjścia. Gospodarka w obiegu zamkniętym to jest nowe podejście do rozwoju gospodarczego, w którym uwzględniamy wszystkie elementy cyklu życia produktu, czyli zaczynamy od pozyskania surowca, projektowanie produktu, później jego produkcja, wykorzystanie, czyli zrównoważona konsumpcja, aż do tego ostatniego etapu, czyli zbierania i zagospodarowaniu odpadu.

I tutaj mamy ten newralgiczny element, żeby odpad nie został przekazany do składowania, żeby odpady były przekazane do ponownego zagospodarowania, czyli de facto stały się surowcem do ponownej produkcji. To jest podstawowe założenie gospodarki w obiegu zamkniętym.

My w tej chwili przygotowujemy pewne założenia, mapa drogowa gospodarki w obiegu zamkniętym ma być takim zestawem działań, które później powinny być wdrażane już w konkretnych projektach, czy to legislacyjnych, czy poza legislacyjnych. Na gospodarkę w obiegu zamkniętym środki muszą znaleźć się w różnych miejscach, ja bym tutaj w szczególności wskazał na te środki, które już w tej chwili są, czyli np. na badania i rozwój w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój on już w tej chwili zawiera elementy gospodarki w obiegu zamkniętym, środki można pozyskiwać czy na zagospodarowanie odpadów, czy na biogospodarkę, czy na budownictwo, czy na energetykę, więc w tej chwili środki już istnieją i ważne jest, żeby tak zarządzać finansami, żeby jak najwięcej środków szło na gospodarkę w obiegu zamkniętym.

© 2021 mojmielec.pl