Równie niepokojąca być może jest niewiedza uczniów na tematy związane z regionalną literaturą i historią. Porównując ankiety wypełnione poprzez uczniów z tymi, w których odpowiedzi udzielili nauczyciele, powstaje sprzeczność. Uczniowie nie pamiętają lekcji związanych z takimi tematami, pomimo iż pedagodzy takowe realizują (o czym nie jedynie świadczą ich odpowiedzi ankietowe, niemniej jednak także udzielone wywiady i przedstawione mi w niektórych przypadkach konspekty lekcji). Przyczyną tego może się wydawać brak pomocy dydaktycznych, ciekawych publikacji. Zarówno uczniowie, jak również nauczyciele mówili, iż swoją edukację przede tobie czerpią z Internetu i od innych ludzi. Dlatego także słusznym zdaje się być stwierdzenie, iż potrzebny jest jakiś ciekawy koncepcja na uatrakcyjnienie lekcji związanych z tematyką regionalną, która przez to, że jest bliższa może być atrakcyjniejsza i bardziej zrozumiała, co z pewnością ułatwiłoby uczniom zrozumienie wielu tematów zarówno w kształceniu literackim, jak również językowym. Najmniej uczniowie natomiast wiedzą na temat historii regionu, mają sporą edukację związaną ze znanymi ludźmi Suwalszczyzny, choć w wielu przypadkach wymieniali jednak współczesne im osoby.

CategoryBez kategorii

Równie niepokojąca być może jest niewiedza uczniów na tematy związane z regionalną literaturą i historią. Porównując ankiety wypełnione poprzez uczniów z tymi, w których odpowiedzi udzielili nauczyciele, powstaje sprzeczność. Uczniowie nie pamiętają lekcji związanych z takimi tematami, pomimo iż pedagodzy takowe realizują (o czym nie jedynie świadczą ich odpowiedzi ankietowe, niemniej jednak także udzielone wywiady i przedstawione mi w niektórych przypadkach konspekty lekcji). Przyczyną tego może się wydawać brak pomocy dydaktycznych, ciekawych publikacji. Zarówno uczniowie, jak również nauczyciele mówili, iż swoją edukację przede tobie czerpią z Internetu i od innych ludzi. Dlatego także słusznym zdaje się być stwierdzenie, iż potrzebny jest jakiś ciekawy koncepcja na uatrakcyjnienie lekcji związanych z tematyką regionalną, która przez to, że jest bliższa może być atrakcyjniejsza i bardziej zrozumiała, co z pewnością ułatwiłoby uczniom zrozumienie wielu tematów zarówno w kształceniu literackim, jak również językowym. Najmniej uczniowie natomiast wiedzą na temat historii regionu, mają sporą edukację związaną ze znanymi ludźmi Suwalszczyzny, choć w wielu przypadkach wymieniali jednak współczesne im osoby.

CategoryBez kategorii
Write a comment:
© 2021 mojmielec.pl