wojownikJakie ideały przyświecają bojownikowi w XX wieku? Czy są one podobne wartości wyznawanych przez Achillesa, czy Rolanda? Poeta sytuuje wydarzenia w czasie II wojny światowej. Podmiotem lirycznym jest rycerz gór zapomnianych, zawsze senny. Wędrujące on przez świat dwudziestego wieku, szukając w nim śladów minionych czasów. Nie odnajduje jednak dawnych zwyczajów, wartości, szlachetnych ideałów. Jego miecz pokrył się rdzą, rycerz dawno już nie walczył w obronie słabszych. Jednak rycerz wciąż wierzy w jego skuteczność oraz zmartwychwstanie dawnych wartości. Potwierdza się twierdzenie o niezłomności rycerskiej wiary. Mężczyzna nie porzuca swojego oręża, wierzy w jego moc, wierzy w swoją siłę, która będzie miała okazję ujawnić się
w odpowiednim momencie. Miecz jest symbolem waleczności, która nigdy nie ustaje. Rycerz wierzy, że świetlane czasy znów nadejdą. Ufa, że powróci świat, w którym znów będzie liczył się honor. Trwa na straży wartości, w które wierzy.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl