cramer5acIntencja interakcyjna nadawcy zakłada realizację konkretnego typu działania znanego wszystkim interlokutorom; w ramach każdego konkretnego aktu mowy odbiorca ma określone granice- zaakceptowanie, przyjęcie lub odrzucenie zaproponowanego działania; granice te określone są przez konwencję kontaktów werbalnych w danej kulturze i mogą wahać się od wolnego wyboru (propozycja, rada) do wyboru ?? (polecenie, żądanie)
odbiorca może odrzucić każde zaproponowane wspólne działanie, jednak w wielu sytuacjach może spowodować to zerwanie kontaktu z interlokutorem a nawet sankcje społeczne;
środkami językowymi które wprowadzają wszystkie kategorie są operatory interakcyjne: sufiksy, afiksy, całe zwroty
wartość układu interakcyjnego ostatecznie jest określana poprzez minimalny zbiór warunków pragmatycznych i językowych, z tego wynika podstawowym obiektem opisu na tym poziomie gramatycznym jest relacja operator- układ warunków pragmatycznych; jeżeli taka relacje ma charakter niestandardowy to układ warunków pragmatycznych jest podstawowym punktem podniesienia wartości aktu mowy;

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl