Coraz więcej osób ma świadomość tego, że wysokość ich przyszłej emerytury jest niepewna. Dlatego chętnie poszukują oni pomysłu na inwestycje, które zwiększą przyszłe świadczenia.

Aby powiększyć swoją przyszłą emeryturę skorzystać możemy z dwóch sposobów. Wybrać możemy inwestycję lub oszczędzanie. Bardziej ryzykowne inwestycje oferują zazwyczaj wyższą stopę zwrotu ale i obciążone są większym niebezpieczeństwem straty. Jeśli cenimy sobie bezpieczeństwo to warto inwestować wyłącznie w określone produkty.

Zaczynamy

Sposobów na inwestowanie na przyszłą emeryturę jest bez liku. Pytania, które staną przed nami w związku z inwestycją to – ile chcemy miesięcznie oszczędzać oraz ile chcemy uzyskać docelowo. Przed rozpoczęciem oszczędzenia liczyć musimy się również z tym, że wymaga to dobrej organizacji. Borykać będziemy się bowiem w dalszym ciągu z bieżącymi wydatkami, a na dodatek będzie trzeba ograniczyć wydawanie pieniędzy. Bez odpowiedniej dyscypliny się więc nie obejdzie.

A może konto oszczędnościowe?

Jeśli przyjdzie nam do głowy, by oszczędzać, to najlepiej od razu załóżmy specjalnie do tego przeznaczony rachunek. Lepiej nie odkładać pieniędzy na koncie bieżącym. Po pierwsze zazwyczaj nie jest ono oprocentowane, po drugie możemy z niego wypłacić w każdej chwili co zwiększa szansę na to, że tak właśnie będzie. Warto nawet niewielkie kwoty przerzucić od razu na rachunek oszczędnościowy specjalnie do tego celu utworzony. Możemy wyznaczyć sobie comiesięczne, regularne wpłacanie na niego określonych kwot. Warto przejrzeć aktualne oferty banków i wybrać najlepszą dla nas. Zainteresować mogą nas też lokaty terminowe odnawiane co kilka lat. Zapewniają one stały i pewny zysk, co prawda niewielki, ale z gwarantem zarobku.

Obligacje i lokaty

Kolejny sposób to zakup obligacji skarbowych, są to papiery emitowane przez skarb państwa. Nasze pieniądze finansują działanie kraju, natomiast państwo gwarantuje odkupienie tych obligacji wraz z odsetkami po upływie określonego czasu. Istnieją również obligacje emerytalne, które posiadają dziesięcioletni horyzont inwestycyjny. Zakupić możemy je w PKO BP albo przez internet. Warto również zainteresować się IKE obligacjami. Inny pomysł to polisolokata, która stanowi lokatę bankowa połączoną z ubezpieczeniem na życie. Zazwyczaj gwarantuje zysk na stałym poziomie i trwa około  1-3 lat. Inny rodzaj lokat to lokaty strukturyzowane. Jest to połączenie lokaty z inwestycją na giełdzie. Im większa inwestycja tym większy zysk. Ryzyko jest tu minimalne. Wiele osób twierdzi, że obligacje rządowe stanowią najbezpieczniejsza formę inwestycji. Tak czy inaczej, jeśli cenimy sobie bezpieczeństwo warto przejrzeć dostępne na rynku lokaty o zróżnicowanym oprocentowaniu. Przed dokonaniem wyboru sprawdźmy jednak w jaki sposób kapitalizują się odsetki.

CategoryFinanse, Inwestycje
© 2021 mojmielec.pl