Język ten uznany za ojczysty przez około 44 milionów ludzi na całym świecie. Język polski jest zaliczany do języków zachodniosłowiańskich. Do tej właśnie grupy należy również język czeski czy język słowacki. Najstarsze zdanie w tym języku pochodzi z 1270 roku. Zapisano je w tzw. Księdze Henrykowskiej. Oczywiście wiadomo, że od tamtego czasu język zdecydowanie się zmienił. Polska nie zawsze przecież była niepodległym krajem. Nic więc dziwnego, że i do języka przedostały się naleciałości z innych krajów. Na język polski wpływały między innymi języki niemiecki, czeski, francuski, włoski, rosyjski, grecki czy łaciński. Czasem naleciałości przedostawały się do kraju w inny sposób. Jeśli chodzi o początki to warto tutaj znać datę 1661 rok. Wówczas okazywał się pierwszy tygodnik „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”. Po tym jak zaprzestano jego wydawania to przez długi czas nie drukowano żadnych innych czasopism. Dopiero po 1720 roku pojawiła się „Poczta Królewiecka”. Warto wiedzieć, że język polski ma różne odmiany. Jeśli chodzi o język polski etniczny to można tutaj rozróżnić język ogólny, dialekty oraz socjolekty. Głównymi dialektami są z pewnością gwara poznańska, gwara krakowska, gwara podhalańska, gwara sądecka oraz gwara śląska. Jeśli chodzi o język polski za granicą to warto wiedzieć, że coraz więcej osób uczy się tego języka jako języka obcego. Specjaliści mówią, że uczy się go aż dziesięć tysięcy osób. Wiele osób przyjeżdża uczyć się tego języka na polskich uczelniach. Język ten używany jest także przez mniejszości, przede wszystkim na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Słowacji oraz w Czechach. Warto wspomnieć także o emigrantach. Największą grupę polskojęzycznej ludności znajdują się w zachodniej Europie, a w szczególności w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Spora ich grupa znajduje się także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie oraz Meksyku.

CategoryAkty prawne
© 2021 mojmielec.pl