Już jesienią ministerstwo ma przedstawić nowy program polityki energetycznej do 2050 roku. Na razie jednak do konsultacji trafiła kolejna, nowsza wersja programu resortu energii do 2030 roku.

10,42 mld złotych przeznaczonych jest na lata 2016-2020. Pomoc dla tego sektora jest jednak konieczna, żeby mógł on dalej funkcjonować. Komisja Europejska zaoferowała nam pomoc w zamknięciu nierentownych kopalni węgla w 2016 roku. Na ten cel przeznaczyła 8 mld zł do końca 2018 roku. Kwota ta jest jednak niewystarczająca. Musimy dopłacać do górnictwa węgla przynajmniej do 2020 roku. Trzeba bowiem pokryć koszty urlopów i emerytur dla górników wypłacane przez cały, prawnie należny im okres. Kolejne koszty związane są z koniecznością pokrycia kosztów po likwidacji zakładów jak na przykład kosztowne zabezpieczenie przed zalaniem sąsiednich kopalń.

Od 1 maja 2016 roku 3 mln złotych zostało już przekazane do Polskiej Grupy Górniczej. Spółka ta nie jest w stanie poradzić sobie sama bez dodatkowego zastrzyku gotówki z zewnątrz. Według wytycznych od Unii Europejskiej spółka ta powinna zamknąć część swoich kopalń, które są nieopłacalne do końca 2018 roku. Na liście do zamknięcia widnieje między innymi część kopalni Wujek.

Reforma ta ograniczy wydobycie węgla i zmniejszy ilość miejsc pracy w sektorze węgla. Ma jednak na celu zmniejszyć nierentowność tego sektora. Przewiduje również uregulowanie innych kwestii, takich jak sporny podatek od wyrobisk. Planowana jest zmiana przepisów na korzyść dla producentów węgla, co ma zmniejszyć koszty. Zmiany obejmą również opłatę eksploatacyjną, za informację geologiczną oraz kwestie zamówień publicznych, jak i dopuszczenia wyrobów do stosowania pod ziemią. W Ustawie mają się znaleźć również zapisy ograniczające import węgla do Polski, co będzie stanowiło problem z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Przygotowane mają zostać również wyczekiwane zapisy dotyczące nowych technologii, zgazowania węgla i zwiększenia wykorzystania metanu.

CategoryPrzemysł, Rynek
© 2021 mojmielec.pl