Przedmiotem zainteresowania Lakoffa i Johnsona jest język codzienny, jakim posługujemy się niemal nieświadomie, nie zaś jak poeci, twórczo i świadomie produkujący nowe metafory. W codziennym posługiwaniu się językiem nie możemy wypowiedzieć zdania bez wyrażeń metaforycznych. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania wartość teorii transformacyjno – generatywnej w opisie języka naturalnego, gdyż teoria ta nie była zbyt łaskawa dla wszelkiego rodzaju obrazowego użycia języka. Tym samym pozostawiła ona poza zakresem opisu istotną część semantyki, jaką są metafory.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl