Lider zespołu ma
niewątpliwie duży wpływ na to czy zespół odniesie sukces. Jest bardziej niż inni członkowie obciążony odpowiedzialnością za wynik. Rola lidera mieści w sobie typowe dla kierowania obowiązki: ocena i kontrola, ukierunkowanie działań, raportowanie wyższemu kierownictwu. Jednak skuteczny lider nie może na nich poprzestać przynajmniej z dwóch powodów: po pierwsze chłopcy i dziewczęta
w zespole nie musza posiadać funkcjonalnych powiązań z liderem. Nie ma
więc on typowych narzędzi motywujących np. wynagrodzenia. Po drugie typowe kierowanie stoi w sprzeczności z fundamentalnymi dla zespołu zjawiskami jak współpraca.
Skuteczny menadżer jako jednostka nie zdziała kilka bez skutecznego zespołu.
Budowanie zespołu jest czasochłonne. Każdy projekt jest inny i dla każdego należy na nowo zbudować zespół.
Częstą praktyką w organizacjach są stałe zespoły projektowe, składające się z kilku programistów, dyrektora kreacji, managera projektu etc. Nie jest tu ważna specyfika projektu, również pomijany jest klient, który jest częścią projektu, bez którego nie może on istnieć.
Menadżer projektu za każdym razem przy nowym przedsięwzięciu powinien na nowo tworzyć
zespół w umiejętny sposób. Nie jest tu bez znaczenia wyselekcjonowanie
ludzi nie jedynie pod względem umiejętności, niemniej jednak też pod względem cech ludzkich które dana osoba prezentuje.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl