W logice filozoficznej oczywiste jest stwierdzenie, że istnieją rozbieżności znaczeniowe, między:

  1. niektórymi spośród znaków – znakami formalnymi

  2. tym, co jest traktowane jako ich analogony lub też odpowiedniki w języku naturalnym (nie, lub, jeżeli)

Na temat owych rozbieżności wypowiadają się dwie rywalizujące grupy:

  1. formaliści – zainteresowani sformułowaniem ogólnych wzorów wnioskowania, środki formalne mają przewagę nad ich odpowiednikami w środowisku naturalnym – możliwe jest skonstruowanie systemu ogólnych formuł. Chcieliby wymyślić język wolny od implikacji metafizycznych, stworzyć wyrażenie ogólnie akceptowalne – postulat języka idealnego.

  2. nieformaliści – odrzucają postulat jeżyka idealnego jako języka badanego pod kątem przydatności nauce. Uważają, że musi istnieć logika naturalno-językowych odpowiedników środków formalnych, może być ona wspomagana przez uproszczoną logikę środków naturalnych.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl