Marketing strategiczny także opiera swe założenia na potrzebach nabywców, ale uwzględnia dodatkowo analizę szans i zagrożeń wypływających ze środowiska w którym firma działa, czyli zmiany w systemie norm prawnych, systemie politycznym, obyczajach, świadomości ekologicznej.

Przyczynami które doprowadziły do zapoczątkowania tej orientacji były gwałtowne zmiany w gospodarce światowej wywołane na początku lat siedemdziesiątych tak zwanym I kryzysem naftowym, pesymistyczne prognozy dotyczące zanieczyszczenia środowiska i dynamiki wzrostu gospodarczego. Wobec powyższych potrzeb opracowano nowe metody planowania strategicznego a następnie zarządzania strategicznego.

CategoryMarketing
© 2021 mojmielec.pl