W Polsce marketing zaczął wyraźnie zaznaczać swoją obecność dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Brak wcześniejszego zainteresowania przedsiębiorców tym narzędziem rynkowym był spowodowany dominacją własności państwowej nad prywatną. Praktycznie nie istniała konkurencja a kierownicy i dyrektorzy firm państwowych nie byli zmuszeni do stosowania elementów działalności marketingowej.

Marketing zrodził się więc jako wynik poszukiwań sposobu ograniczenia ryzyka z jakim ma do czynienia każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność na nasyconym i konkurencyjnym rynku

CategoryMarketing
© 2021 mojmielec.pl