Pierwszym etapem oddziaływania socjoterapeutycznego jest diagnoza stylu zaburzeń zachowania dziecka. Polega ona na rozpoznaniu charakteru trudności dziecka
i analizie zaburzeń w jego relacjach ze światem. Drugim etapem postępowania socjoterapeutycznego jest programowanie zajęć. Polega ono m.in. na ustaleniu generalnych zasad, określających metodę ich prowadzenia.

W zajęciach świetlicowych mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół głównych i gimnazjów. W trakcie pobytu w świetlicy dzieci uczą się, bawią oraz dodatkowo uczestniczą w grupie terapeutycznej używając pomocy psychologa i pedagoga. Dla każdego dziecka przewidziany jest posiłek.

Zadaniem świetlicy- za pośrednictwem wychowawców – jest produkowanie sytuacji,
w której dziecko

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl