operatOPERATOR

  1. [efekt działania]- nadwyżka stanu, który powstaje przy zastosowaniu danego operatora w określonej wypowiedzi w stosunku do sensu wypowiedzi bez takiego operatora
  2. [warunek pragmatyczny]- określa układ interakcyjny by zastosowanie operacji było skuteczne
  3. [obszar działania]- domena działania wytyczonego przez określone grupy oddziaływania danego operatora
  4. [warunki formalne]- dotyczą konstrukcji składniowej, w której w oparciu o reguły formalne może w danej postaci wystąpić dany operator;
  5. [warunek selekcji semiotycznej]- informacja dotyczy takich warunków treści przedstawieniowej w której dany operator nie może być zastosowany

 

operatorami mogą być afiksy, leksemy, całe trwałe zwroty (’A niech cię diabli !’)

role operatorów interakcyjnych mogą też w sposób wtórny pełnić tzw nacechowane jednostki leksykalne, odnoszące się do ideacyjnych części mowy

operatory formalnie zależne i niezależne- wchodzą w związku formalne z innymi częściami mowy

frazesy to też operatory- trwałe komunikaty, związki leksykalne, mogą występować jako formalnie niezależne części dialogu, reprodukowane z pamięci (’ale jaja’, 'gadka- szmatka’, 'a to ci dopiero’, 'partia z narodem, naród z partią’ etc.)

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl