The-Company-of-Men-2Badając otoczenie ekonomiczne sprawdzamy, jaka jest siła nabywcza, podmiotów dokonujących zakupów na danym rynku. Siła nabywcza w gospodarce zależy od poziomu dochodu, cen, oszczędności, zadłużenia, oraz dostępności kredytu. Należy zwrócić szczególną uwagę na trendy we wzorcach dochodów i wydatków ludności. Badanie tych wielkości musi być bardzo wnikliwe, gdyż poszczególne kraje różnią się w znacznym stopniu nie tylko poziomem dochodu, ale też sposobem jego podziału, co jest uzależnione od systemu politycznego.

Technika i technologia są najbardziej wyrazistymi czynnikami kształtującymi życie społeczne. Każda nowa technologia jest czynnikiem powodującym błyskawiczny rozwój wszelkich dziedzin gospodarki międzynarodowej. Zachęca przedsiębiorstwa do zwiększania budżetów na badania i rozwój co skutkuje dużą ilością innowacji oraz skomplikowanych produktów. Firmy muszą rozumieć zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym oraz to, jaki ogromny wpływ mają one na kierunek rozwoju przedsiębiorstw w przyszłości.