Apple-Computer-Stores-Company-Inc-Mission-Statement-Swoistego rodzaju otoczenie polityczne wywiera silny wpływ na decyzje przedsiębiorstw, gdyż mogą one m.in. ograniczać ich działalność. Trendy w polityce wywierają wpływ na działalność firm za pośrednictwem dwóch podstawowych czynników. Po pierwsze istotna jest duża ilość przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą, które spełniają funkcje ochrony interesów przedsiębiorstw (definiując i eliminując nieuczciwą konkurencję), ochrony konsumentów oraz ochrona interesów społecznych. Innym ważnym czynnikiem na który będziemy zwracać uwagę przeprowadzając badania rynku, jest wzrost znaczenia grup interesu, które zwracają uwagę na prawa konsumentów, kobiet, emerytów, mniejszości narodowych i seksualnych itp., i które wprowadzają dodatkowe ograniczenia swobody działania dla firm.