Równie istotne jest, by Internet, telewizja
i im podobne „pochłaniacze” wolnego czasu, nie przesłoniły atrakcyjności indywidualnej „małej ojczyzny”, żeby tak się nie działo, programy edukacji regionalnej muszą stanowić estetyczną dla wychowanków ofertę aksjologiczną w każdej szkole każdej „małej ojczyzny.” Układając własne programy autorskie i włączając elementy nauki regionalnej do kształcenia językowego i literackiego, trzeba posiadać na uwadze wyżej wymienione zagadnienia.
Gwara stanowi jeden z bardzo istotnych wyznaczników przynależności regionalnej i zarazem swoistą wartość rdzennych mieszkańców każdego regionu. Znajomość gwary jest przejawem zakorzenienia we wspólnocie lokalnej. W Podstawie programowej czytamy zaś: Człowiek zdobywa edukację przede wszystkim przez język. Nauczanie języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia, jest pomocą w kształtowaniu osoby ucznia, stanowi zasadniczy punkt odniesienia całej edukacji szkolnej – wychowania i kształcenia, w treściach kształcenia gimnazjalnego zaś znajdziemy założenia, iż uczeń gimnazjum powinien odróżniać rodzaje języka, dostosowywać je do odpowiednich kontaktów i okoliczności, etc. Jak zatem sprawić, by na lekcjach języka polskiego kształtować właściwą postawę wobec gwary
i mówiących ją ludzi, a równocześnie sprawić, by informacji te wydały się uczniom interesujące?

CategoryBez kategorii

Równie istotne jest, by Internet, telewizja
i im podobne „pochłaniacze” wolnego czasu, nie przesłoniły atrakcyjności indywidualnej „małej ojczyzny”, żeby tak się nie działo, programy edukacji regionalnej muszą stanowić estetyczną dla wychowanków ofertę aksjologiczną w każdej szkole każdej „małej ojczyzny.” Układając własne programy autorskie i włączając elementy nauki regionalnej do kształcenia językowego i literackiego, trzeba posiadać na uwadze wyżej wymienione zagadnienia.
Gwara stanowi jeden z bardzo istotnych wyznaczników przynależności regionalnej i zarazem swoistą wartość rdzennych mieszkańców każdego regionu. Znajomość gwary jest przejawem zakorzenienia we wspólnocie lokalnej. W Podstawie programowej czytamy zaś: Człowiek zdobywa edukację przede wszystkim przez język. Nauczanie języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia, jest pomocą w kształtowaniu osoby ucznia, stanowi zasadniczy punkt odniesienia całej edukacji szkolnej – wychowania i kształcenia, w treściach kształcenia gimnazjalnego zaś znajdziemy założenia, iż uczeń gimnazjum powinien odróżniać rodzaje języka, dostosowywać je do odpowiednich kontaktów i okoliczności, etc. Jak zatem sprawić, by na lekcjach języka polskiego kształtować właściwą postawę wobec gwary
i mówiących ją ludzi, a równocześnie sprawić, by informacji te wydały się uczniom interesujące?

CategoryBez kategorii
Write a comment:
© 2021 mojmielec.pl