W tegorocznej edycji europejskiego forum bezpieczeństwa w Krakowie wzięło udział przeszło 1300 uczestników z ponad 25 krajów. Wydarzenie dotyczyło funkcjonowania pierwiastka cyber we wszystkich sferach naszego życia. Już teraz organizatorzy ujawnili, że przyszłoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Conflict versus trust in cyberspace” (konflikt kontra zaufanie w cyberprzestrzeni).

Trzecia edycja europejskiego forum cyberbezpieczeństwa była naszą małą rocznicą, która pokazała, że wysiłki, które podejmujemy na rzecz budowy środowiska dla cyberbezpieczeństwa, się opłacają. Odwiedziło nas w Krakowie przeszło 1300 uczestników z ponad 25 krajów. Udało nam się stworzyć zarówno agendę, która odzwierciedla najważniejsze wyzwania dla cyberbezpieczeństwa
i najbardziej istotne tematy, które są przedmiotem zainteresowania zarówno decydentów biznesu, jak i środowiska akademickiego. Stworzyliśmy także doskonałą platformę do budowania relacji i współpracy między interesariuszami cyberbezpieczeństwa, także dzięki naszym działaniom konferencja na pewno będzie miała duży wpływ na to, w jaki sposób kształtować się będzie zarówno unijna, jak i krajowa agenda związana z budową bezpieczniej cyberprzestrzeni, także jesteśmy bardzo, bardzo usatysfakcjonowani tym, że odwiedziło nas w Krakowie zarówno tylu znakomitych mówców z całego świata, jak i przedstawicieli biznesu i środowiska akademickiego. Na pewno kolejna konferencja będzie miała podobny format, to znaczy rozmawiać będziemy w czterech ścieżkach programowych: państwo, biznes, przyszłość i obrona. Dwa dni także intensywnych obrad w tym pięknym mieście, w Krakowie. W tym roku rozmawialiśmy o tym, jak „pierwiastek cyber” wpływa na wszystkie sfery naszego życia, pod hasłem właśnie „Dealing with cyber disruption”, a w kolejnym roku będziemy się na pewno zastanawiać właśnie, w jaki sposób w oparciu o współpracę oraz zaufanie powinniśmy wspierać budowę bezpiecznej cyberprzestrzeni zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

CategoryGospodarka
© 2021 mojmielec.pl