• O konieczności jej zmiany mówi Prezydent, wtórują mu niektórzy politycy oraz publicyści. Czy Konstytucja RP wymaga korekty, a jeśli tak to w jakim zakresie? O tym, w eksperckiej analizie dla CONTENTmania, Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego, profesor UJ, Piotr Mikuli.

dr hab. Piotr Mikuli

Profesor UJ, Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego

Takim postulatem naszego środowiska, już od wielu lat jest wprowadzenie przepisów, które regulowałyby stosunki państwa polskiego z Unią Europejską. Brakuje tego rozdziału o Unii Europejskiej, należy pamiętać, że Konstytucja była uchwalana przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i dla mnie to jest najbardziej istotna zmiana, która byłaby pożądana.

Jeśli chodzi o inne kwestie, niektóre przepisy wymagałyby pewnego doprecyzowania. W moim przekonaniu na przykład przepis, który mówi, że Prezydent będąc Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, prowadzi to zwierzchnictwo za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Tak naprawdę nie do końca wiadomo na czym by to miało polegać.

Można by się zastanowić nad rozszerzeniem skargi konstytucyjnej, mamy w tej chwili wąski zakres skargi konstytucyjnej i są jeszcze inne przepisy, które w dyskusjach są poddawane pewnej krytyce, ale ogólnie moja ocena całej Konstytucji z 1997 roku jest wysoce pozytywna i nie uważam, że trzeba by zmieniać całościowo Konstytucję. Stabilność Konstytucji jest ogromną wartością w państwie demokratycznym.

CategoryGospodarka, Prawo
© 2021 mojmielec.pl