Potiebnia: rola obrazów – za ich pośrednictwem różnorodne przedmioty i czynności łączone są w grupy, a coś znanego przedstawia rzecz nieznaną.

Obraz jest prosty i jaśniejszy niż to, co przedstawia

Celem obrazowości jest zrozumienie obrazu.

Bez obrazu nie ma sztuki. – Starano się zatem, zrozumieć sztukę jako myślenie o obrazach.

Po latach wysiłków Kulikowski wyodrębnił lirykę, architekturę, muzykę jako osobne gat. Sztuki „bezobrazowej”

Sztuki liryczne – mające do czynienia bezpośrednio z emocjami.

Istnieje olbrzymia dziedzina sztuki, która nie stanowi specjalnego sposobu myślenia.

Niemniej ze sztuk należących do tej dziedziny liryka jest całkowicie podobna do sztuki obrazowej.

ALE: sztuka obrazowa przechodzi tu w sztukę bezobrazową zupełnie niezauważalnie.

Obrazy są przez stulecie niezmienne.

Obrazy są niczyje . Każdy poeta czerpie od poprzedniego i zmienia je.

Obrazy w poezji są dane. Stąd też przypominamy sobie obrazy, a nie myślimy o nich.

Myślenie obrazowe nie łączy wszystkich rodzajów sztuk, nawet sztuk słowa.

Zmiana obrazów dla rozwoju poezji jest nieistotna.

Artyzm danego zjawiska, przynależność do poezji wynika ze sposobu naszej percepcji.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl