Powstanie marketingu wywołały procesy rozwoju gospodarki rynkowej. Zmiany jakie się dokonywały zmuszały przedsiębiorców do szybkiego reagowania na nie i dostosowywania się do nowych warunków. Chociaż niektóre elementy marketingu były znane i stosowane już w starożytności jak na przykład stosowanie szyldów, które można traktować jako pierwowzór bilboardu lub reklamy w ogóle.

Termin marketing i związana z nim ideologia myślenia pierwszy raz pojawiają się w USA, gdzie w 1911 roku zostaje wydana książka pod tytułem „Marketing”Pierwsza definicja marketingu sformułowana zostaje dopiero w 1941 roku i brzmi następująco: marketing to prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika. Jej twórcą jest Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu.

 

© 2021 mojmielec.pl