Jak wygląda proces produkcji? Jakie zabezpieczenia podczas procesu produkcji stosują polskie firmy? O normach i bezpieczeństwie procesu produkcji mówi przedstawiciel firmy Greek Trade – lidera sprzedaży i produkcji w branży spożywczej na rynku polskim i europejskim.

Bezpieczeństwo wyrobu gotowego jest dla nas najważniejsze. Przed dopuszczeniem produktu do sprzedaży, zakładowe laboratorium dokonuje oceny każdej wyprodukowanej partii wyrobu. Badamy produkty pod względem organoleptycznym, fizykochemicznym
i mikrobiologicznym. Do klienta trafia tylko towar, który spełnia ustalone w specyfikacji wewnętrznej wymagania – informuje Marzena Lewocha Dyrektor Zarządzający Greek Trade Sp. z o.o.

Wszystkie surowce do produkcji zamawiane są od sprawdzonych dostawców, a następnie razem z opakowaniami wybiórczo kontrolowane w niezależnych, akredytowanych laboratoriach. Tutaj ważną rolę odgrywa Dział Jakości i wykwalifikowani pracownicy, którzy sprawdzają prawidłowość każdej dostawy.

Kolejnym etapem jest dbałość o właściwe przechowywanie surowców. W pomieszczeniach magazynowych monitorujemy wilgotność i temperaturę dzięki czemu nie dochodzi do niepożądanych zmian w cechach organoleptycznych czy mikrobiologicznych. Prowadzona jest polityka alergenów, która nakazuje oddzielić surowce alergenne od pozostałych.
W procesie produkcji Greek Trade zwraca szczególną uwagę na eliminację jakichkolwiek zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą się pojawić w produktach lub surowcach. Istotne jest użycie detektora metali, który wykrywa nawet 1 mm zanieczyszczenia, a także ocena wizualna w celu identyfikacji elementów plastikowych, szklanych i drewnianych – dodaje Marzena Lewocha.

Nadrzędną uwagę w hali produkcyjnej Greek Trade przywiązuje się do higieny sprzętu maszyn i urządzeń, a także odpowiedniego ubioru personelu, na który składają się: biały fartuch, czepek, maseczka oraz rękawiczki. Pod tym względem personel jest regularnie szkolony i sprawdzany. Opracowane są procedury mycia i dezynfekcji wszystkich linii technologicznych.

Cały obiekt zabezpieczony jest przed osobami postronnymi i możliwością celowego zanieczyszczenia żywności. Bardzo ważny jest sam transport produktów – w tym celu Greek Trade współpracuje jedynie z renomowanymi, sprawdzonymi przewoźnikami.
Greek Trade to marki: Helcom, Helcom Naturalnie, Athina, BioOaza, Barri, Orient Taste, Helios, 4Tea. Gwarancję produktów wysokiej jakości zapewnia system ISO 9001 oraz HACCP (analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli). Firma dba o bezpieczeństwo żywności począwszy od importu surowców, poprzez proces produkcji i kończąc w momencie dystrybucji.

Greek Trade jest partnerem akcji Życie ma Smak.

CategoryPrzemysł
© 2021 mojmielec.pl