Na temat ustaw o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa najchętniej wypowiadają się politycy. Jednak to specjaliści od ustroju państwa najlepiej potrafią poddać je merytorycznej analizie. W rozmowie z Agencją Medialną CONTENTmania, profesor UJ Piotr Mikuli wskazuje na szereg niezgodności projektów z Konstytucją RP.

– Ja oceniam te projekty, dwa projekty prezydenckie negatywnie. […] Pierwsza kategoria to będą przepisy, które są oczywiście niekonstytucyjne i w swojej istocie oburzające, a druga kategoria to są te przepisy, które może mniej wywołują wątpliwości konstytucyjnych, ale wprowadzają instytucje nieprzemyślane, które będą moim zdaniem działały dysfunkcjonalnie na system prawa – komentuje prof. Piotr Mikuli, Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego.

Wśród pierwszej kategorii niezgodnej z Konstytucją Piotr Mikuli wymienia przerwanie kadencji sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz wybór nowych sędziów przez Sejm. Kontrowersję wzbudziło także usunięcie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego bez wcześniejszego okresu przejściowego oraz wprowadzenie ławników do Sądu Najwyższego. Wśród nieprzemyślanych przepisów można wymienić również wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, umożliwiającej wzruszenie prawomocnych orzeczeń.

– Moim zdaniem będzie to prowadzić do wysokiej niepewności prawa, zakłócenia obrotu prawnego i wątpliwe też jest wprowadzanie tam właśnie ławników, podczas gdy jedną z przesłanek tej skargi nadzwyczajnej są błędy popełnione w toku instancji w zakresie wykładni prawa – twierdzi prof. Piotr Mikuli.

Bardziej pozytywnie ocenia jednak ideę ławników w postępowaniu dyscyplinarnym, jeśli tylko byliby wybierani w inny sposób niż w obecnych projektach prezydenckich, czyli przez Senat.

komornikwkrakowie.pl

CategoryGospodarka
© 2021 mojmielec.pl