Niniejsza faza jest bezpośrednim następstwem fazy badania organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. To na podstawie ustaleń w fazie poprzedniej projektuje się warianty usprawniające działanie przedsiębiorstwa. Działanie to polega on na eliminacji i usprawnieniu elementów niewydolnych tzw. „wąskich gardeł” i zastąpieniu ich rozwiązaniami efektywnymi. W fazie tej może się okazać, że zmiany muszą objąć większość obszarów działalności firmy, dokonuje się wtedy projekcji całkiem nowej struktury organizacyjnej. Z kilku wariantów symulacyjnych wybiera się najbardziej optymalny, który poparty rachunkiem efektywności, rokuje najlepszy rozwój oraz najlepsze wyniki.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl