Metafory nie są sprawą przypadku lecz że tkwią one głęboko w naszym doświadczeniu, tworząc systemy zorganizowane wokół pewnych pojęć, które otrzymują określoną strukturę jedynie dzięki temu, że rozumiemy je za pośrednictwem metafor. Innowacja polega tu na wyodrębnieniu i opisaniu metafor strukturalnych, które organizują i odzwierciedlają sposób, w jaki pojmujemy całe klasy zjawisk, co znajduje systematyczne koherentne odbicie w języku. Forma językowa bywa więc mniej lub bardziej umotywowana naszym doświadczeniem zmysłowym.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl