Współcześnie termin region również bardzo często oznacza pewną część administracyjną terytorium kraju. Tak pojmowany powinien być przedmiotem zainteresowań na ponadpodstawowym etapie edukacji, w przeciwieństwie do regionu pojmowanego
w węższym zakresie, jako najbliższe otoczenie szkoły, miejsca zamieszkania, które powinny być omawiane w szkołach podstawowych.
Nieodłącznie z pojęciem „regionu” łączy się termin „regionalizmu”, który w szerokim znaczeniu oznacza kulturę danego regionu oraz zespół cech charakterystycznych dla niego. Pojmowany jest także jako pewna koncepcja ideologiczna, jako ruch społeczny, zmierzający do poznania i twórczego wykorzystywania wartości i sił tkwiących w małych zespołach społeczno – przestrzennych. Istotą tak pojmowanego „regionalizmu” jest równoczesna chęć wzbogacania kulturalnego i naukowego aspektu życia małych społeczności lokalnych poszczególnych terytoriów państwa, przy jednoczesnym zachowaniu ich indywidualnych odrębności kulturowych, których po 1945 roku próbowała pozbyć się władza dążąca do zamazania jakichkolwiek różnic.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl