29. Kopiec_9Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku rozpoczyna się tak zwany renesans młodopolski: do głosu dochodzą Zenon Przesmycki – Miriam, Stanisław Przybyszewski, pod skrzydłami którego niejako debiutuje Stanisław Wyspiański – początkowo jako kierownik artystyczny krakowskiego „Życia” – obok późniejszej „Chimery” – najważniejszego czasopisma modernistów.
W roli pisarza wystąpi jeszcze później – dopiero tuż przed trzydziestymi urodzinami, jako autor jednoaktówki Warszawianka wystawionej w 1898 roku przez teatr Tadeusza Pawlikowskiego. Rytm rozwoju artystycznego oraz skala zainteresowań malarza i grafika,
a później także ilustratora książek, typografa, autora plakatów, projektanta witraży, mebli
i wnętrz, wreszcie nieformalnego reżysera teatralnego i scenografa, skłaniać muszą do podziwu. Ze względu na ogromny dorobek artystyczny Wyspiańskiego – malarza, pozwolę sobie przedstawić jego wybrane prace w formie prezentacji multimedialnej, podczas gdy sama przejdę do omawiania kolejnych etapów jego twórczości. Do niektórych obrazów będę się odwoływać w takcie dalszej prezentacji sylwetki artysty.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl