pierwPierwowzory postaci rycerzy odnajdujemy już wczasach archaicznej Grecji. Wykształcił się tam wówczas etos rycerski traktowany jako zbiór wartości klasy ludzi związanych z walką. Etos pierwszych rycerzy był dość brutalny
i hołdujący wartościom takim jak siła fizyczna, duma czy odwaga. Z czasem zaczął ewoluować w kierunku wartości wyższych. Wpłynęły na to co najmniej dwa czynniki: Kościół oraz literatura rycerska. W literaturze spotkać możemy przede wszystkim archetyp prawomyślnego, honorowego, odważnego, sprawiedliwego i wiernego rycerza. Jednak jak widać na przykładzie Konrada Wallenroda ułomności nie były obce temu rycerskiemu światu. Myślę, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć ludzi, którzy kierowaliby się ideałami wyznawanymi przez omówionych przeze mnie rycerzy. A szkoda, bo honor, męstwo, szacunek dla kobiet są zawsze w cenie.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl