Jeśli myślimy o znalezieniu  pierwszej pracy lub niedawno zostaliśmy zatrudnieni, to warto dowiedzieć się, jakie rodzaje umowy może zaproponować nam pracodawca. Dzisiaj zajmiemy się umowami biorąc pod uwagę okres zatrudnienia.

Umowy różnią się od siebie ze względu na czas, na który są zawierane. Wyróżnić możemy przede wszystkim umowę na czas nieokreślony, określony, na czas wykonywania danej pracy lub na okres próbny.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jak sama nazwa wskazuje, zawierana jest na sprecyzowany okres. Obie strony w chwili jej zawarcia znają jej końcowy termin. Umowę taką można rozwiązać z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, jeśli umowa zawarta jest na dłużej niż 6 miesięcy. Przy czym nie jest wymagane podanie przyczyny rozwiązania umowy. Istnieje także możliwość jej rozwiązania za porozumieniem stron. Ustawodawca zastrzega, że łączny czas trwania umów na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy

Jest to umowa terminowa. Zawiera się ją, gdy stronom trudno określić ile dokładnie będzie trwała dana praca. Z zawarciem takiej umowy mamy do czynienia w przypadku ściśle określonej pracy, zazwyczaj dorywczej lub sezonowej, jak zbiory truskawek czy remont. Umowę taką rozwiązuje się wraz z wykonaniem pracy, na która ją zawarto.

Umowa na czas nieokreślony

To najkorzystniejsza dla pracownika umowa, można ją rozwiązać w każdym czasie. Konieczne jest jednak podanie przyczyny wypowiedzenia umowy. Ile wynosi okres wypowiedzenia? Jest to uzależnione od okresu zatrudnienia. Czas ten wynosi 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc jeśli przynajmniej 6 miesięcy, 3 miesiące jeśli przynajmniej 3 lata.

Umowa na okres próbny

Nim dojdzie do zawarcia każdej z tych umów, pracodawca może zaproponować nam umowę na okres próbny. Umowa tego rodzaju zawierana jest na maksymalnie 3 miesiące. Dzięki temu pracodawca może poznać lepiej pracownika, a pracownik przekonać się, czy odpowiadają mu warunki pracy. W przypadku umów próbnych mamy do czynienia z krótkimi okresami wypowiedzenia i brakiem obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu, na który zawarta została umowa. Jeśli umowa zawarta została na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, to mamy do czynienia z trzydniowym okresem wypowiedzenia, powyżej 2 tygodni, ale mniej niż 3 miesiące jest to 1 tydzień, a w przypadku 3 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

CategoryPłaca i kariera
© 2021 mojmielec.pl