Istnieją przede wszystkim teorie identyfikujące aspekt symboliczny z obszarem, który określa się dzisiaj zazwyczaj jako aspekt semiotyczny. W tej perspektywie symboliczna jest działalność, dzięki której człowiek porządkuje złożoność swoich doświadczeń, organizując je w struktury znaczeń, którym odpowiadają systemy oznaczników. Tryb symboliczny nie tylko pozwala na ,,nazwanie” doświadczenia, lecz również na jego uporzadkowanie i ustanowienie jako takiego, czyniąc je zjawiskiem możliwym do zakomunikowania i poddania procesom myślowym.

Tryb symboliczny i semiotyczny zostają również utożsamione w strukturalizmie Levi-Straussa. W podobny sposób tryb semiotyczy pokrywa się z trybem symbolicznym u Lacana.To samo utożsamienie znaleźć można, pomimo terminologicznych różnic, w pracach Julii Krisetevej ( Tryb symboliczny, jest momentem języka ,,z całą swoją wertykalną warstwowością – desygnat, znaczenie, oznacznik – i ze wszystkimi wynikającymi z niej sposobami artykulacji logiczno-semantycznej”). Dla Freuda symbolika jest zbiorem symboli onirycznych o stałym znaczeniu.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl