Wiele osób, które z jakiegoś powodu mają dość pracy na etat decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, jakie kroki trzeba poczynić by cieszyć się własną firmą?Wybieramy cel działalności

Po pierwsze niezbędne jest określenie celu naszej działalności, innymi słowy wykonanie biznesplanu. Po poddaniu go ocenie i analizie otrzymamy interesujący nas obszar działania. Na początku przyjdzie nam więc zmierzyć się z pytaniem o to co czym chcemy się zajmować. Kolejny krok to rejestracja firmy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Możemy dokonać tego elektronicznie lub tradycyjnie w urzędzie gminy. Wniosek należy uzupełnić naszymi danymi osobowymi oraz danymi dotyczącymi zakładanego przedsiębiorstwa. We wniosku znajdzie się podanie o nadanie numeru NIP, wniosek dotyczący formy opodatkowania przedsiębiorstwa, wniosek o nadanie numeru REGON oraz informacje o numerze konta bankowego. Uzupełnienie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUSU/KRUSU oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek należy wypełnić i złożyć nie później niż w dniu uruchomienia działalności.

Wybieramy formę opodatkowania

Możemy wybrać spośród czterech form opodatkowania – opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjowanych i karta podatkowa. Pierwsze z nich – opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej 18 % , 32 %, stanowi formę opodatkowania, której nie musimy zgłaszać do urzędu skarbowego bowiem jest ona przyznawana automatycznie. Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku 19 % to kolejna z możliwości. O tej formie poinformować musimy urząd skarbowy. Jest to stawka niezmienna w przypadku przekroczenia granicy dochodu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to z kolei podatek płacony wyłącznie od przychodu. Nie każdy może jednak go wybrać. Podobnie jak kartę podatkową, którą wybrać można jedynie jeśli nie korzysta się z usług innych firm, jak również gdy współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności i nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie.

CategoryFirma, Gospodarka
© 2021 mojmielec.pl