Strategia danego przedsiębiorstwa na celu ustalenie możliwych szans jakie to otoczenie może dać oraz zagrożenia płynące z działania płynace z danego otoczenia. Do sprawdzenia tych elementów można częściowo posłużyć się analizą SWOT. W działaniu takim poddajemy dokładnemu badaniu możliwość zbytu nowych bądź też już istniejących gotowych produktów na rynku opierając się o preferencje klientów. Jeżeli rynek nie jest odpowiedni dla firmowego  asortymentu produktów to należy zbadać możliwość zmiany i wejścia na nowy rynek (otoczenia konkurencyjnego) lub zmienić profil produkcji. Badanie zagrożenia sprowadza się do możliwej analizy siły konkurentów, ich swoistego tempa rozwoju, innowacyjności i cen produktów oraz sposobu ich promocji i dystrybucji na rynku.

Do określenia pozycji organziacji mogą być stosowane różne mierniki, przykładowo: udział w rynku, przychody ze sprzedaży wyrobów (usług), zysk, rentowność, wartość marki.

W fazie badania zorganizowania marki  przedmiotem oceny są następujące obszary: stan ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa, marketing, struktura organizacyjna i proces zarządzania,< zatrudnienie i płace.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl