persuasionStrategia konwersacyjna to świadomie kierowany przez nadawcę i interpretowany przez odbiorcę spójny ciąg aktów mowy, za pomocą którego dążą oni do osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu komunikacyjnego.
Każdy czysty ciąg strategiczny nie jest oczywiście ciągiem liniowym pojedynczych aktów mowy, jest raczej ciągiem kolejnych faz wyboru odpowiedniego posunięcia. W każdym punkcie kolejnej fazy wyboru mamy przed sobą rozgałęzione drzewko selekcji, które proponuje odpowiedni repertuar doboru drugiego elementu w stosunku do poprzednio wprowadzanego aktu mowy. Wychodząc z tego założenia można w sposób następujący przedstawić ciąg strategiczny na przykład dla realizacji rozkazu.
Bardzo często w literaturze poświęconej strategiom perswazyjnym cały wysiłek ich utrzymania przypada wyłącznie nadawcy. Nie odpowiada to rzeczywistości, ponieważ nadawca nie może działać w samotności. Nawet w przypadku jednostronnych konwencjonalnych działań perswazyjnych, takich jak reklama czy monologi propagandowe, nadawca musi przewidzieć możliwą reakcję odbiorcy i odpowiednio wybierać dalsze kroki działania werbalnego.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl