W niektórych strukturach rodzinnych bycie szwagrem szwagra szwagra czwartej osoby zakłada istnienie pokrewieństwa. Ujmując zagadnienie leksykograficznie, związek tego typu jawi się natomiast, co najwyżej, jako narzędzie zrozumienia danego procesu z punktu widzenia semantyki historycznej. To naturalne, że w świecie nieprzerwanej interpretacji i nieograniczonej semiozy w celu interpretacji selektywnej można przejść od kozaka do zbrojnego na koniu, następnie do huzara, potem do postaci z operetki i od niej na koniec do wesołej wdówki. Nie pozwala to jednak na stwierdzenie, że istnieje pokrewieństwo między kozakiem a wesołą wdówką.” (przepisałam ten fragment słowo po słowie, bo trudno było go zreferować).

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl