Sytuacja opowiadania. Poziom narracyjny zajmują zatem znaki narracyjności, całość operatorów reintegrujących funkcje i działania w komunikację narracyjną powiązaną z dawcą i odbiorcą. Część tych znaków była już badana np. kody recytacji, wcześnie poznano różne „formy wypowiedzi” np. poszczególne style przestawiania, rozpoczynania i zakańczania opowiadań. Styl ujawnia opowiadanie. Powszechnie jednak społeczeństwo zaciera zakodowanie sytuacji opowiadania. Poziom narracyjny to ostatni jaki można badać. Pełni on dwoistą funkcję: przylegając do sytuacji opowiadania otwiera się na świat, w którym opowiadanie rozpada się, równocześnie jednak, wieńcząc poprzednie poziomy, zamyka opowiadanie, kształtuje je ostatecznie jako słowo języka, który zakłada i niesie swój własny metajęzyk.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl