Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wzięciem na siebie dużej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność za własne działania, ale także za działania własnych pracowników, zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy.
Bezpieczeństwo pracowników jest szczególnie ważne gdy prowadzimy działalność produkcyjną czy wydobywczą. Musimy wówczas zadbać o właściwą odzież dla pracowników, zabezpieczenie stanowisk pracy, drogi ewakuacyjne i procedury bezpieczeństwa. Wymaga to wzięcia pod uwagę wielu czynników mogących stanowić zagrożenie i zadbania o odpowiednią profilaktykę bezpieczeństwa. Często związane są z tym wysokie koszty. Szczególnie gdy dopiero zaczynamy lub gdy chcemy rozwinąć naszą, dotychczas niewielką, działalność.
Dotychczas wszystkie koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i opracowania odpowiednich procedur spoczywały na przedsiębiorcy. Od pewnego czasu każda firma może liczyć na dofinansowanie na te działania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS dofinansowanie może nam przydzielić na nasz wniosek. Może ono dotyczyć różnych projektów poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Dofinansowane mogą zostać projekty inwestycyjne, które maja za zadanie poprawić bezpieczeństwo techniczne poprzez, między innymi, ulepszanie maszyn i urządzeń.
Kolejnym obszarem w jakim możemy starać się o dofinansowanie są projekty doradcze. Chodzi tu o działania mające na celu lepsze zarządzanie bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. Trzeci rodzaj działań to projekty łączące dwa już wymienione.
ZUS dofinansowanie jest programem dostępnym dla każdego przedsiębiorstwa, które opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe. Odpowiednie wnioski są dostępne na stronach internetowych ZUS,a wielkość kwoty możliwej do otrzymania jest uzależniona od wielkości podmiotu starającego się o dofinansowanie.
Niezależnie od tego jaką działalność prowadzimy warto zainteresować się tym programem. Jest to niewątpliwa okazja do tego, by zadbać o bezpieczne warunki pracy dla pracowników.

ksr.net.pl

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl