Tekst ten Szkłowski napisał jak miał 21 lat. Imponować może nam , horyzont umysłowy w jakim się obraca. Szkłowski był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli rosyjskiej szkoły formalnej.

Głosił, ze utwór literacki to suma stylistycznych chwytów. ( wypowiedź programowa)

Sztuka jest myśleniem za pomocą obrazów. „ Bez obrazu nie ma sztuka, a zwłaszcza poezji”

Poezja – jak i proza jest pewnym sposobem myślenia i poznania

– jest myśleniem przy pomocy obrazów, a powoduje pewną oszczędność sił umysłowych

– skutkiem owej oszczędności jest doznanie estetyczne

Proza jest językiem praktycznym

Rzeczy mogą powstawać jako poetyckie i być odczuwane jako prozatorskie i na odwrót.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl