W podrozdziale tym U. Eco przytacza różne sposoby definiowania symbolu. Podstawowe dla tych rozważań pytanie brzmi: czym jest symbol ( niżej zamieszczone definicje pochodzą ze słownika filozoficznego Lalande’go, który cytuje Eco):

– ,,Każdy konkretny znak, który ewokuje (na podstawie naturalnego związku) coś nieobecnego czy pozostającego poza możliwością percepcji: berło, symbol władzy królewskiej”

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl