Czeka nas prawdziwa rewolucja w dziedzinie ochrony danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada skrócenie i usprawnienie działań dzięki nowemu organowi kontrolnemu, który ma być jednoinstancyjny, a jego postępowania mają trwać maksymalnie 30 dni. O szczegółach dr Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, który był jednym z prelegentów III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC w Krakowie.

Jesteśmy w tym momencie na etapie konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych nowego krajowego systemu ochrony danych osobowych, obejmującego nową ustawę o ochronie danych osobowych oraz zmiany ponad 130 przepisów sektorowych. Lada chwila kończymy te konsultacje, będziemy je wszystkie oceniać, zapoznawać się z ich treścią i mam nadzieję, że efektem będzie dobre, skuteczne efektywne dla wszystkich obywateli prawo. Zdecydowanie najbardziej efektywnym, wydaje się, najważniejszym jest nowy, krajowy system ustrojowy ochrony danych osobowych, czyli nowy organ, który ma być organem bardziej otwartym, konsultującym, organem, którego postępowania kontrolne mają trwać maksymalnie trzydzieści dni, gdzie postępowania mają być jednoinstancyjne, czyli decyzja organu od razu uprawnia obywatela do skierowania skargi do sądu, bez konieczności ponownego rozpatrywana sprawy, to też ma skrócić postępowanie. Organ, który oczywiście będzie miał większe gwarancje budżetowe. Na pewno projekt w jakimś zakresie ulegnie zmianie, ale przewiduje uprawnienia obywateli w zakresie udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców, reguluje obszary monitoringu wizyjnego w miejscu pracy, wskazując, które obszary nie mogą podlegać monitoringowi, np. palarnie, przebieralnie, to jest też rewolucyjna zmiana. W związku z tym cały pakiet, ale jedną rzecz chciałbym tutaj podkreślić, że od samego początku przyświecała na idea znalezienia złotego środka, czyli również stworzenia pakietu, który uszanowałby ten ekonomiczny walor ochrony danych osobowych i tam, gdzie się dało, tam przyznawaliśmy również pro biznesowe, na przykład zmiana wymogu zgody pisemnej na zgodę wyraźną w sektorze ubezpieczeń, gdzie zgoda wyraźna również jest zgodą w pełni świadomą, nie może być interpretowana, a jednocześnie daje sektorowi ubezpieczeń możliwość jego pełnej digitalizacji.

CategoryGospodarka
© 2021 mojmielec.pl