1)musimy założyć, że Zasada Kooperacji jest przestrzegana, skoro jednak możliwe jest wycofanie się z niej należy założyć, że uogólniona implikatura konwersacyjna może zostać zniesiona.

2)nieodrywalność – potrzebujemy wiedzy o tym, co zostało powiedziane wcześniej

3)w pierwszym momencie implicata konwersacyjne nie należą do znaczenia wyrażenia, którym towarzyszą

4)prawdziwość implicatum konwersacyjnego nie jest potrzebna do tego, by prawdziwe było to, co jest powiedziane (to, co jest powiedziane może być prawdą, to, co implikowane fałszem)

5)wywiedzenie implikatury konwersacyjnej jest wywiedzeniem tego, czego trzeba się domyslić po to, by utrzymać przypuszczenie, że Zasada Kooperacji jest przestrzegana, a możliwych wyjaśnień jest wiele – implicatum konwersacyjne może być odpowiednio dysjunkcją takich konkretnych wyjaśnień.

CategoryBez kategorii
© 2021 mojmielec.pl