Na większości uczelni, ukończenie obranego kierunku jest wyznacznikiem tego, co mamy zamiar robić w życiu, ale ukończenie Wydziału Prawa, jest tylko pierwszym etapem do wymarzonego miejsca pracy, jakim jest kancelaria adwokacka.
Następnym etapem jest kształcenie w kierunku, tak zwanych, klasycznych zawodów prawniczych, czyli sędziego, prokuratora, obrońcy, notariusza i radcy prawnego oraz zawodów pokrewnych związanych z prawem takich, jak np. referendarz sądowy lub komornik. W tym celu należy dostać się na wybraną przez siebie aplikacje, o którą mogą się starać wyłącznie osoby mające tytuł magistra prawa. Droga do wymarzonego celu jest długa, ale w zawodach prawniczych ceniona jest wiedza i kwalifikacje.
Jednym z najbardziej pożądanych przez absolwentów prawa zawodów, jest adwokat. Aplikacja rozpoczyna się zdaniem państwowego egzaminu, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, i trwa trzy lata. Aplikant odbywa ją pod kierunkiem patrona, wyznaczonego przez okręgową radą adwokacką, a następnie zdaje egzamin końcowy. Zajęcia są obowiązkowe, bardzo trudne, wymagają zdania wielu egzaminów, i odbycia praktyk.
Ukończenie studiów prawniczych nie musi oznaczać konieczności dalszej nauki. Brak tytułu, nie uniemożliwia prowadzenia spraw prawnych, a taki prawnik, może się zajmować prowadzeniem spraw np. z zakresu odszkodowań, z tytułu różnego typu wypadków, z prawa pracy, czy przekształcaniem spółek, itp. Jedynie po trafieniu sprawy na wokandę, klienta musi reprezentować osoba mająca odpowiednie uprawnienia. Można się zatrudnić w dziale prawnym przedsiębiorstw, ewentualnie w administracji państwowej. Możliwości jest wiele.

CategoryAkty prawne
© 2021 mojmielec.pl